ԲԵՌՆԵԼ...

ԳԻՐՔ ՀԱՐՑՄԱՆՑ (1993թ.)

Հաշվի առնելով, որ Գրիգոր Տաթևացու «Գիրք հարցմանց»-ի 1729 թվականի Կ.Պոլսի հրատարակությունը ոչ բոլորին է հասանելի, 1993 թվականին Երուսաղեմի Հայոց Պատրիարքարանը լուսապատճենման եղանակով բազմացրեց այն:

Քանի որ Կ.Պոլսի հրատարակության համար տպագրիչի կողմից օգտագործվել են լավագույն գրչագիր օրինակներ, կարելի է ասել, որ այստեղ ներկայացվում է «Գիրք հարցմանց»-ի բնագիրը:

   
   
   

 

© 2020 - ՍՈՒՍԱՆՆԱ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

info@grigortatevatsi.am